Každý asi tuší, že předpokladem úspěšného podnikání je maximální efektivita procesů a znalost potřeb zákazníků. Role intuice je v případě těchto procesů určitě důležitou schopností, aby se nám ale rozhodovalo snáze a naše argumenty měly větší váhu, potřebujeme spolehlivé vodítko a tím jsou tvrdá data. Už pouhé shromáždění a zobrazení veličin relevantních v rámci vašeho podnikání často odhalí překvapivé souvislosti. Hlubší analýza obrovského množství takto zachycených dat pak znamená pro firmu obrovskou konkurenční výhodu.

Potenciál vytěžení „velkých dat“ dobře ukazuje implementace BI řešení postaveného na Microsoft SQL Serveru 2012 ve Strojírnách Poldi. V tomto případě došlo k zapojení celé firmy, počínaje sledováním výrobních procesů včetně předvídání poruch a potřeby servisní podpory. Významně zefektivněna byla logistika a skladování zásob, personální agenda nebo například plánování přesčasů zaměstnanců. Tradičním polem uplatnění nástrojů BI je samozřejmě také optimalizace financí a obchodu, ke které došlo i v „Poldovce“.

Sofistikované databázové systémy si ale mohou dovolit jen velké firmy, řeknete si. To však už dávno není pravda – samoobslužné nástroje Microsoft Power BI mohou využít i malé společnosti. Obecně platí, že investice do Business Intelligence nejsou vysoké, velkou měrou se odvíjí od toho, zda je chcete využít k řešení konkrétního problému, nebo zachytit chod celé firmy. Jejich uplatnění závisí také na oboru, ve kterém podnikáte.

Tyto nástroje velmi dobře využijí i malé a střední podniky. Například maloobchodní síť může propojit data o prodejích různých druhů a značek zboží v jednotlivých pobočkách s údaji o denní době, počasí či ročním období, a podle toho upravit svůj byznysový model. Tyto vstupy lze porovnat s daty třetích stran, například ČSÚ, které pomohou nabídku konkrétní pobočky upravit třeba i podle demografie dané oblasti.

Ani na takto komplexní analýzy netřeba pořizovat nákladná řešení, lze je připravit pomocí doplňků Power BI do Excelu a Office 365. Jednoduchý interaktivní nástroj propojuje data z různých zdrojů a vytváří přehledné vizualizace s možností jejich přehrávání v čase či dle dalších kritérií. Přitom nejste limitováni produkty z kuchyně Microsoftu, lze pracovat s daty nezávisle na tom, z jakých zdrojů pocházejí. Analýzy připravené pomocí Power BI pro Office 365 je možné prohlížet ve webovém prohlížeči, jsou tedy přístupné uživatelům zařízení na všech platformách, tedy na počítačích, tabletech i chytrých telefonech.