My přinášíme bilanční pohled Romana Cabálka, CEE ředitele sektoru zařízení a služeb z Microsoftu:

I u nás ve firmě se nakonec ledacos podařilo - včetně posbírání různých ocenění. Ale nerad bych se dostal za hranu „skryté reklamy“ a řekl jsem si, že se s „bilanční náladou“ zkusím popasovat jinak - ohlédnu se za trendy v oblasti ICT.

V roce 2013 jsme sledovali další zrychlení přesunu nejrůznějších služeb do „cloudu“. Čím dál tím více firem nahrazuje svou tradiční infrastrukturu přesunem ke službám čerpaným z velkých datových center - svých, ale i ve stále větší míře datových center třetích stran. Po první „pětiletce“ bychom u nás našli takových firem už tisíce a uživatelů komerčních „cloudových služeb“ řádově statisíce.

Dalším „megatrendem“, jehož jsme byli v roce 2013 svědky, je pokračující nárůst počtu uživatelů sociálních sítí. Rychle se zvyšuje jejich využívání ke komerčním účelům a nastává doba, kdy dochází k ještě masivnějšímu nasazování sociálních sítí i do firemní komunikace.

Exponenciálně roste množství dat, se kterými každodenně pracujeme, i těch, které slouží k naší zábavě. Například jen na jedné, byť nejpopulárnější „cloudové video službě“ stráví sledováním videa v průměru každý obyvatel planety hodinu měsíčně. Hovoříme tedy o šesti miliardách „člověkohodin“ strávených sledováním jedné, na ukládání a správu dat náročné služby měsíčně.

Posledním významným trendem, který bych rád zmínil, je trend rychle rostoucích nároků na mobilitu pracovní síly. A s tím souvisejících rostoucích nároků na dostupnost všech možných služeb, dat, obrázků, videí, tele a videokonferencí prakticky odkudkoliv a pokud možno z jakéhokoliv k internetu připojeného zařízení.

Doufám, že alespoň někteří vyhodnotíte uvedené shrnutí posledních trendů v oboru, který se víceméně týká každého z nás, jako užitečné. A to zejména v období, ve kterém se nejen ohlížíme za rokem uplynulým, ale zároveň řada z nás přemýšlí o tom, co a jak dělat nyní jinak, lépe, efektivněji, prostě chytřeji. Pokud jste i vy názoru, že „čůrání proti větru“ (ignorování důležitých trendů), není zrovna nejlepší zábava, navrhuji jako další krok zamyslet se nad tím, jak některý z výše zmíněných trendů co nejlépe využít.