Dejme slovo přímo panu řediteli Gymnázia Žďár nad Sázavou, Vlastimilu Čepelákovi:

Téměř každodenně slýchávám, nakolik je nevyhnutelná digitalizace výuky. Z pozice ředitele gymnázia jsem si říkal, v čem je problém? Toto se nás přeci netýká. Studentům nabízíme přes 100 pevných PC, desítky mobilních zařízení. Téměř všech 500 žáků a 40 učitelů má možnost připojení k internetu.

Vlastně všechno fungovalo a neměli jsme pocit, že nám něco schází, že nám někde ujíždí vlak. Až do chvíle, kdy za mnou přišli dva naši studenti (druhák a právě čerstvý maturant) a přednesli mi návrh, jak by chtěli změnit softwarové řešení naší školní sítě. Jak využít cloudu, zprovoznit intranet, sdílený školní kalendář a podobně.

Argumenty se mi zdály připravené a dobře promyšlené, nicméně riziko toho, že většina změn byla nenávratná, ve mně i ve správcích stávajícího systému vyvolávala počáteční nedůvěru. Hoši ale byli nadšení a bezmezně odvážní. Své modelové řešení předvedli na starších strojích a dokázali si ho odborně obhájit.

Do rekonstrukce se vrhli s energií rozjetého tanku. Projevili velkou odbornost, ale především nesmírné nadšení, obětavost a vytrvalost - fundovanou prací strávili ve škole velké množství času, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu.

Dnes již ale mohu s klidem říci, že i přes počáteční nejistotu má smysl tento krok do takzvaného cloudu učinit a že má cloud českým školám co nabídnout. Dokonce i naši učitelé nové řešení Office 365 přivítali a ocenili potleskem. Každá třída a kabinet má nyní svůj kalendář, prostor pro sdílení dokumentů, používáme intranet, elektronickou burzu učebnic a výrazně se zefektivnila komunikace mezi studenty a učiteli.

A hlavně jsem moc pyšný, že po letech má naše škola žáky, kteří do ní chodí rádi, i když nemusí. Tomáš Prokop a Honza Hájek naší škole velmi pomohli a věřím, že i oni získali cenné praktické zkušenosti s implementací stále oblíbenějšího řešení, které zvýší jejich konkurenční výhodu na budoucím trhu práce.